De thuisbasis(openingstijden)
Als thuisbasis heeft de Stichting de beschikking over een tweetal opslagloodsen. Deze zijn gelegen in Panheel (gemeente Maasgouw) aan de Pasweg nr.6

Loodsen.
In loods 1 van de thuisbasis worden de beschikbaar gestelde hulpgoederen door de aanwezige vrijwilligers in ontvangst genomen, gecontroleerd, gerepareerd en opgeslagen. Op het moment dat er een concrete hulpvraag is, wordt bekeken of de betreffende hulpgoederen aanwezig zijn. Indien dit het geval is dan worden deze verpakt en verzendklaar opgeslagen en geregistreerd in loods 2 en een viertal containers. Wanneer deze niet aanwezig zijn dan wordt een extra oproep geplaatst via de media.

Openingstijden.
De thuisbasis is in de periode januari t/m november vrijwel iedere zaterdag geopend van 10.00 14.00 uur.
De openingstijden worden bekend gemaakt via de "huis aan huisbladen"in de regio. Voor bijzondere omstandigheden
kan overleg worden gevoerd met het secretariaat van de stichting.


route naar loods

loods 2

loods 1