Voedsel voor 300 gezinnen
Een keer per jaar maken 300 Nederlandse gezinnen een kerstpakket klaar voor een arm Roemeens gezin. De vrijwilligers van de Stichting vullen deze voedselpakketten aan met een of meer kledingpakketten per gezin. Alles bij elkaar zo'n 1600 pakketten, die elk jaar eind november/begin december op transport gaan en die onder begeleiding van een of meer vrijwilligers van de Nederlandse Stichting worden uitgedeeld. De pakketten komen terecht bij gezinnen waarvan de woonomstandigheden veelal zijn zoals op de foto's is te zien. Oorspronkelijk is dit project opgezet in augustus 1999 voor 20 gezinnen. In 2000 waren 113 gezinnen betrokken bij dit project en in 2001 250. Met de 300 gezinnen die in 2014 een pakket ontvangen is de grens van de mogelijkheden bereikt.
De deelnemers aan dit project krijgen de gegevens van een Roemeens gezin en zij treden als zij dat wensen met dit gezin in contact.


arm gezin in Rasinari

Arm gezin in Talmaciu

Wasgelegenheid in woonbloc

opslag hulpgoederen