privacy beleid

De stichting Heart for Romania; contactadres:Visserstraat 12 6067 CE Linne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Stichting Heart for Romania
Visserstraat 12
6067 CE Linne

Nederland
Telefoon: 0031640921484

Web: http://www.romsite.nl

Jacques Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van de stichting. Hij is te bereiken via  romsite@home.nl of per telefoon.

 

·         De stichting verwerkt persoonsgegevens van degene die gebruik maakt van de diensten van de stichting en/of omdat de betreffende persoon deze gegevens zelf heeft verstrekt.

·         De gegevens die de stichting registreert zijn de volgende:

- Voor- en Achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.

·         De stichting verzamelt geen gegevens van websitebezoekers.

·         De stichting verwerkt persoonsgegevens voor de registratie van de bij de Stichting betrokken bestuurders, vrijwilligers, donateurs en sponsoren.

·         Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

·         De stichting bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

·         De stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

·         De stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

·         De geregistreerde heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

·         De geregistreerde kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens sturen naar:romsite@home.nl. Bij het verzoek moet een kopie van het identiteitsbewijs worden meegezonden.  

Op een verzoek reageert de Stichting binnen vier weken.

·         De stichting neemt de bescherming van alle gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval van twijfel, neem dan contact op via romsite@home.nl