Beleidsplan 2017

Het beleid van de Stichting voor het jaar 2017 is vooral gericht op bestendiging van de bestaande activiteiten:

 

·         Het inzamelen van verwerken van hulpgoederen in onze opslagplaatsen in Panheel, met behulp van een grote groep vrijwilligers.

·         Het twee keer per jaar vervoeren van de hulpgoederen naar Roemenië  ten behoeve van:

o   Ongeveer 300 arme Roemeense gezinnen.

o   Scholen, instituten werkzaam in de medische sector.

·         Het betrekken van personen, bedrijven en instellingen bij onze doelstellingen en het verwerven van fondsen.

·         Het een keer per jaar organiseren van een open dag, waarbij 300 Nederlandse gezinnen zijn uitgenodigd om een kerstpakket te doneren voor een arm Roemeens gezin.

·         Het een of twee keer per jaar organiseren van een snuffelmarkt, waarop ingezamelde goederen die niet geschikt zijn voor de Roemeense projecten, voor een gering bedrag te koop worden aangeboden. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan de stichting t.b.v. de door haar ondersteunde projecten in Roemenië.

·         Het geven van voorlichting over onze doelstellingen wanneer daarom wordt gevraagd.