Alexia Neacsa
Alexia Neacsa, eind 2007, 3,5 jaar oud is doof geboren. Haar doofheid kan worden verholpen door het implanteren van een cohlear, een stukje elektronica, dat in haar hoofd wordt geplaatst en dat een verbinding tot stand brengt tussen haar middenoor en het gehoorcentrum in haar hersenen. Een dergelijke operatie kan in Roemenië worden uitgevoerd, maar is ontzettend duur, vanwege het implantaat en vanwege de langdurige nazorg. De ouders hebben actie gevoerd, via kranten, radio en televisie. Zij hebben kerken en bedrijven aangeschreven en de foto van Alexia heeft aan iedere boom in Sibiu gehangen. Al deze acties hebben een bedrag bijeengebracht van 18.000 euro. Niet genoeg voor de operatie die 24.000 euro kost. Wij hebben ons de zorg van dit kind aangetrokken en ervoor gezorgd dat de operatie daadwerkelijk kan plaatsvinden, door de ouders te garanderen dat de Stichting opkomt voor het verschil tussen wat beschikbaar is en wat nodig is.

Alexia en haar moeder Mariana