Hoe kunt u de stichting helpen bij haar doel? Download het pdf formulier
Download PDF (40 kb.)
De Stichting Heart for Romania is een door de fiscus als humanitaire Stichting erkende instelling. Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden om de activiteiten van onze stichting te ondersteunen:

  • Voor de lopende projecten kunt U goederen aanbieden, zoals kleren, speelgoed, schoenen, medische apparatuur etc. Alle goederen dienen in goede staat te verkeren. Voor het aannemen van goederen zijn onze opslagloodsen elke zaterdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. De loodsen vindt u in Panheel (gemeente Heel) aan het adres Pasweg nr.6.
  • Voor het algemene doel van de Stichting kunt U financiële steun verlenen. De verkregen middelen zullen worden gebruikt voor dekking van de kosten van vervoer van de ontvangen goederen. Een van de uitgangspunten van de Stichting is dat donaties en giften uitsluitend worden besteed voor de projecten. Overheadkosten zijn er nauwelijks omdat de vrijwilligers die de projecten begeleiden, voor eigen rekening naar Roemenië reizen. Evenmin brengen de vrijwilligers kosten in rekening voor de overige taken die zij uitvoeren. Financiële ondersteuning kan worden gegeven door het overmaken van donaties op bank nr. NL64 RABO 01309.03.604, ten name van "Stichting Heart for Romania" te Linne. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom en wordt ten volle gewaardeerd.
  • Voor het blindenproject kunt U specifiek financiële ondersteuning geven. Deze gelden zullen worden "geoormerkt" voor dit speciale doel.
    Een vorm van steun is ook wanneer u anderen in kennis stelt van het bestaan van onze stichting en onze activiteiten.
  • Wanneer u interesse heeft om als vrijwilliger actief mee te helpen, kom dan eens op een zaterdag kijken in onze opslagloodsen en laat u door de aanwezige vrijwilligers voorlichten over de werkzaamheden.
  • U kunt ook de bijgevoegde donatiemodule gebruiken.